Welcome
To Smart
City Pole

ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ไปกับ Ice Smart

65 k
Follower
10 y
To WorkHard
159 +
Product


เสาอัจฉริยะ

SMART POLE

เมืองที่เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันต้องรับกับความซับซ้อนของทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของประชากรและระบบในเมืองเอง ด้วยเหตุนี้แนวคิดของ “เมืองอัจฉริยะ” จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
ปลอดภัย มีความทันสมัย และทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยการนำเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนทุกระบบภายในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ระบบที่สามารถใช้ประโยชน์ให้สูงสุดแก่
ประชากรและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของชุมชนหรือท้องถิ่น
 
Smart Pole เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ICE Smart Solution ที่มีความทันสมัยในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น
ให้น่าอยู่ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ มาผสมผสานสร้างสิ่งใหม่ ๆ สามารถรองรับการใช้
งานที่หลากหลายด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยไร้ขีดจำกัดและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยของชุมชนหรือท้องถิ่น รวมไปจนถึงยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร สอดรับกับเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ความเป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)”

Smart Pole ทำอะไรได้บ้าง

ㆍSmart lighting ระบบควบคุมแสงสว่างของไฟถนน สามารถปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อม    ตั้งเวลาการเปิด-ปิดและปรับระดับความสว่างได้

ㆍSmart Environment detection ระบบตรวจสอบสภาวะแวดล้อมอัจฉริยะอาทิเช่น ทำหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชี้น ความเร็วลม ทิศทางลม ความกดอากาศ และค่ฝุ่นในบริเวณที่ติดตั้งได้ เป็นต้น

ㆍSmart Surveillance ระบบการเฝ้าระวังอัจฉริยะ ด้วยกล้องวงจรปิดสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยให้ประชาชน และตรวจสอบสภาพการจราจร โดยระบบ สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ㆍWi-Fi hotspot ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi 4G/5G เพื่อให้บริการกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้

ㆍDisplay (Digital signage) ระบบแสดงข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญที่จำเป็นให้ประชาชนที่เดินผ่านไปมาได้ทราบ เช่น สภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือใช้เป็นสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้

ㆍSmart Emergency Call ระบบแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ㆍSolar Charger ระบบสำรองไฟฟ้าด้วยแผง Solar Cell และแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งภายในเสา Smart pole

ICE Smart Pole Applications

หากท่านสนใจและต้องการข้อมูลการออกแบบ “เสาอัจฉริยะ” ที่เหมาะกับชุมชนหรือท้องถิ่นของท่านเพื่อสอด

รับกับเปลี่ยนผ่นไปสู่ความเป็น “เมืองอัจฉริยะ” สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก ICE Smart Solution ได้

โดยติดต่อขอข้อมูลได้ที่ คุณสงกรานต์ ภิพัชวรโชติ โทรศัพท์ 096-829-3331

หรือกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  ICE LED CO.,LTD (ไอซ์ แอลอีดี)

  © 2024 Created with ICELED.CO.,LTD

  Contacts

  728 ถนน เพชรเกษม ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
  จังหวัดนครปฐม 73000 
  E-mail : icecp1@hotmail.com
  โทร.086-366-4434,086-335-3575